top of page
Uw boekhouding

Een boekhouding voert u niet alleen omdat de wetgever dit vereist, maar ook opdat u inzicht hebt in uw cashflow, de openstaande facturen van klanten, uw verplichtingen aan crediteuren, de belastingdruk, enz. Een goed ingerichte boekhouding met de daarbij behorende administratieve procedures bespaart u uiteindelijk tijd en geld.

Overeenkomsten

Feitelijk gezien is elke schriftelijke afspraak een overeenkomst. Ook een mondeling afgesloten overeenkomt is mogelijk, hoewel de bewijslast doorgaans ontbreekt.

 

In het Burgerlijk Wetboek zijn voor diverse soorten overeenkomsten nadere bepalingen neergelegd. Er is een onderscheid tussen dwingend recht en aanvullend recht.

 

Voor de praktijk zijn er vele standaard-overeenkomsten ontwikkeld, zoals:

arbeidsovereenkomsten, betalingsvoorwaarden, branchegerichte algemene voorwaarden, leningovereenkomsten, stamrecht- en lijfrente-overeenkomsten, enz.

Uw loonadministratie

Als u personeel in dienst hebt, dient u een loonadministratie te voeren. De wet kent naast gewone werknemers ook zgn. fictieve werknemers. Maandelijks dienen de loonheffingen te worden afgedragen.

 

Werkgeverschap impliceert verder ook nakoming van arboverplichtingen en ziekteverzuim-begeleiding.

ANBI voor goede doelen

Indien u als kerk, culturele instelling of goede doelen-stichting een ANBi-status hebt, zijn er door de overheid verplichtingen opgelegd.

 

O.a. is er de verplichting dat voor 1 juli er een verkort jaarverslag, d.w.z. inclusief een zgn. staat van baten en lasten, op de eigen website moet worden gepubliceerd. Een staat van baten en lasten is praktisch gezien de resultatenrekening, die weer onderdeel is van de jaarrekening.

Algemene Voorwaarden
Uw belastingaangifte

Vanaf 2015 is voor de aangifte inkomstenbelasting de uiterlijke aangiftedatum, al dan niet voorlopig, gewijzigd in 30 april.

 

Via "Mijn belastingdienst" kunt u middels uw digid-code uitstel aanvragen tot 1 september.

Uitstel kan ook schriftelijk worden aangevraagd.

Uw jaarrekening

Het jaarrekeningenrecht is neergelegd in het Burgerlijk Wetboek. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf gelden er verschillende eisen.

 

Banken en andere kredietverleners vragen bij financiering altijd om jaarrekeningen over meerdere jaren. 

 

Stichtingen, sportverenigingen, vereniging van eigenaren (VVE), enz. hebben tevens een jaarrekening nodig ten behoeve van respectievelijk de achterban en de leden.

 

bottom of page