top of page

ACTUALITEITEN - BERICHTEN - OPINIE - FRIENDS - LINKS

Op deze pagina treft u actualiteiten, berichten, opinies en links aan. Alle mededelingen, berichten en informatie zijn met de grootste zorg samengesteld. BPV Administraties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden.
Voor advies, enz. dient u contact op te nemen om vast te stellen wat voor uw situatie het beste is.
ANBI stichting en vereniging
Ontwikkelingen
                rond ANBI's

In 20015/2016 heeft de belastingdienst de jacht geopende op goede doelen die mensen (zendelingen, ontwikkelingswerkers, enz.) ondersteunen. In de volksmond doorgeefgift genoemd.

Zendelingen en projectwerkers zijn doorgaans in het buitenland werkzaam op projecten, zoals ontwikkelingswerk, medische hulpverlening, evangelieverkondiging, armoebestrijding, bijbelvertalingen, scholing. Een beantwoording van de ooit gedane oproep van Prinses Beatrix om een soort Marshall-hulp te verlenen aan nooddruftigen.

 

Inmiddels zijn er m.b.t. ANBI's diverse gerechtelijke uitspraken geweest. Hier leert men van dat een ANBI de zaken goed op orde moet hebben. Niet anders dan logisch; denk o.a. aan: heldere administratie, bestuursnotulen, jaarrekeningen en publicatie van het jaarverslag op de website.

De overheid speelt nu met de volgende gedachten:

1. schrappen aftrekmogelijkheid (inkomstenbelasting) voor contante giften

2. publicatie op website privé-adressen bestuurders (dit lijkt in strijd met de AVG!)

3. in het verlengde: vermelding in het UBO-register

4. verplichte openbaarmaking gegevens grote giften (weer zo'n AVG-strijdpunt)

                                               ***

VAR en DBA nieuwe wetgeving
EINDE VAR
 
Wet Deregulering                            Beoordeling                         Arbeidsrelatie 

In het verleden werd menigmaal misbruik van de VAR gemaakt. Met de nieuwe wet moest hier een einde aan komen. De opdrachtgever is mede aansprakelijk indien blijkt dat aan de gesloten overeenkomst geen overeenkomstige uitvoering wordt gegeven. 

In de brief van 4 februari 2020 heeft Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief de sectoren benoemd waarop de Belastingdienst zich in eerste instantie gaat richten: sector zorg, waaronder ziekenhuizen en zelfstandige klinieken; en sector bouw, waaronder grote bouwprojecten, bemiddelingsbureaus en intermediaire partijen. Later zal dit onderzoek worden uitgebreid naar andere sectoren.

Veel zgn. ZZP-ers en alleen werkende ondernemers pakken hun zaken niet goed aan en mede daardoor komen ze ook niet altijd als een echte zzp-er of ondernemer over:

1. geen algemene voorwaarden

2. geen deugdelijke overeenkomst met klant

3. niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid

4. geen opbouw oudedagsvoorziening (pensioen)

5. geen website

 

                                               ***

Controlling, budgettering, boekhouding
Handige sites

Belastingdienst

Sponsored links

Roma zigeuners

bottom of page